Meme Küçültme

Büyük ve sarkan göğüslere sahip olan kadınlar sadece görsel yönden değil aynı zamanda da sağlık açısından da sorunlar yaşayabilmektedir. Özellikle de büyük ve sarkan göğüslerde memenin aşırı ağır olması sebebi ile kadınlar yoğun şekilde sırt ve boyun ağrıları, deri tahrişi ve hatta solunum sorunlarına kadar değişiklik gösteren tıbbi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Ayrıca çok büyük olan memeler, kadının ya da genç kızların kendilerini fazlasıyla utangaç ve çekingen hissetmelerine neden olabilir.

Günümüzde tıp dilinde Reduction Mammoplasty olarak isimlendirilen meme küçültme ameliyatı, göğüslerinde bu gibi bir durumla karşı karşıya kalan kadınlar için geliştirilmiştir. Bu operasyon ile birlikte büyük ve sarkan göğüslerde yağ, meme dokusu ve deri çıkarılarak, memeler daha küçük, daha hafif ve daha sıkı bir hale getirilir. Bu işlem sırasında aynı anda areola olarak isimlendirilen meme başı çevresindeki koyu renkli deri halkasının çapı da küçültülebilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatı Adayları Nasıl Belirlenir?

Meme küçültme ameliyatları, görsel ve kozmetik yönde bir iyileştirmeden çok fiziksel açıdan rahatlama maksadı ile yapılmalıdır. Özellikle de aktiviteleri kısıtlayan ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olan büyük ve sarkık memeler dolayısıyla ameliyata başvurular yapılır. Henüz olgun durumda olmayan göğüslerde küçültme ameliyatı sadece çok yüksek düzeyde fiziki rahatsızlıklar ve sorunlar yaratmakta ise erken yaşlarda yapılır. Bu yüzden meme ameliyatı operasyonlarında en ideal adaylar operasyonu tamamlayabilecek yetişkinliğe ulaşmanın yanı sıra gerçek beklentileri bulunan kişiler olarak belirlenmektedir.

Meme Küçültme Operasyonu Öncesi Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Uygulanan meme küçültme ameliyatı işlemleri basit bir işlem olmadığından kesinlikle deneyimli olan plastik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Bu operasyonlar sırasında kanama, enfeksiyon ve anestezi reaksiyonu gibi çeşitli komplikasyonlar görülme riski vardır. Hastaların bir kısmında operasyonun ardından meme başının çevresinde ufak yaralar oluşabilir, fakat bunlar antibiyotikli kremler yardımıyla tedavi edilebilir. Operasyon öncesinde ve sonrasında doktorun önerilerine harfi harfine uyulması gerekmektedir.

Ameliyatın ardından göğüslerin ve göğüs başının pozisyon açısından tam anlamıyla simetrik olmaması ihtimalinin yanı sıra, operasyon sırasında meme başına giden süt kanallarının çoğunun alınması nedeni ile operasyondan sonra süt emzirme uygulamasının yapılması mümkün olmayabilmektedir.

Meme Küçültme Ameliyatının Plan Aşaması Nasıldır?

Beklenti ve taleplerin operasyonu gerçekleştirecek cerrah ile tüm ayrıntılarıyla konuşmak ve önerilerini göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Cerrahlar ve hastalar uygun meme ölçüleri konusunda görüş ayrılığına sahip olabilmektedir. Cerrah tarafından meme muayenesi ve ölçümler yapılmakta ve ardından operasyon öncesi ve sonrasını göstermesi açısından fotoğraflar çekmektedir. Ayrıca cerrah tarafından yapılacak operasyon işlemlerinin detaylı olarak hastaya anlatılması gereklidir.

Meme Ameliyatında Hazırlık Aşamasında Neler Yapılır?

Cerrah hastadan mamografi çektirmesini ister. Ayrıca ameliyat öncesinde yeme, içme ve diğer konulara ilişkin yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin bazı özel direktiflerde bulunur. Meme ameliyatı genel anestezi ile yapılmaktadır.

Operasyon sırasında uygulanan meme küçültme teknikleri ise oldukça farklıdır.

Meme Küçültme Ameliyatı Sonrasındaki İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyat sonrasında 1 ila 2 gün içerisinde ayağa kalkılsa da, memelerde şişlikler 3 ila 4 hafta kadar sürebilir. Yeni görünümün oturması ise 6 ay ile 1 yıl süre gerektirir.